2015

Menü:

Bemutatkozás A múltról Tervek

ISKOLÁNKRÓL

Bemutatkozás

 

Iskolánk alapítója és fenntartója Felsőpatony Község. Intézményünk Felsőpatony központjában található. Az 1960-ban létesült iskolaépületben 10 tanterem, számítástechnikai terem, tanári szoba, szertárak és irodahelyiségek találhatók. Az iskolához tartozik egy tornaterem, valamint az iskolai étterem. Jelenleg 78 tanuló látogatja iskolánkat.

Iskolánkban az új állami oktatási programmal összhangban folyik az oktatás. Az állami oktatási programmal párhuzamosan dolgozunk egy minden igényt kielégítő modern iskolai oktatási program kialakításán. Az új iskolai program megvalósítását elképzelhetetlennek tartjuk az oktatás modernizálása és a tanárok továbbképzése nélkül. Az elmúlt időszakban fokozatosan kapcsolódtunk be különböző modernizációs és továbbképzési programokba (Infovek, Nyitott iskola, Az oktatás modernizációja, Modern iskola).                                                    

Természetesen a fejlesztések és továbbképzések mellett az iskola fontos feladatának tartjuk a rátermett és lemaradó (DIFER rendszer felhasználása) tanulókról való gondoskodást. Nagy figyelmet szentelünk a tanulók szabadidejének ésszerű kihasználására. Iskolánkban jelenleg 16 szakkör működik. A tanulók nevelésében nagy szerepet kapnak az évente ismétlődő nevelési rendezvényeink (A Föld napja, Európa nap, ünnepvárók, karácsonyi ünnepség, Halloween, álarcosbál, gyermeknap, színházlátogatások, stb.).

Fontosnak tartjuk a hagyományápolást.  A népi hagyományok iránti tisztelet és azoknak ápolása megjelenik iskolánk címerében is. Hagyományos Művészeti-és Kézműves Táborunkat immáron 20. alkalommal szervezzük júliusban mintegy 40 tanuló részvételével.

Iskolánk mindennapi életébe nagy kedvvel és vehemenciával kacsolódnak be az iskola tanulói is. Diákönkormányzatunk már ötödík éve tervezi, szervezi és valósítja meg a különböző iskolai rendezvényeket, versenyeket (tanulmányi és tisztasági versenyek, projektek – A mi iskolánk, Csallóköz növény és állatvilága, Európa, 50 éves az iskolánkvetélkedők, kultúrális programok).

Iskolánk életének elválaszthatatlan és szerves része iskolaújságunk (MI-TI-ŐK) és weboldalunk (www.zshornapoton.edupage.org), melyeken keresztül a tanulók, a szülők és az érdeklődők betekintést nyerhetnek az iskola gazdag életébe.

1995 szeptemberétől baráti kapcsolatot tartunk fenn a Mezőörsi Weöres Sándor Általános Iskolával. Nagy öröm számunkra, hogy 2009. augusztusától 2010. júliusáig egy nagy csokorba összesűrítve uniós forrásokból valósíthattuk meg mindazt, amit eddig saját erőből szerveztünk és valósítottunk meg az elmúlt években.

 

Újdonságok

Kapcsolat

  • Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Horná Potôň - Magyar Tannyelvű Alapiskola Felsőpatony
    Hlavná 120, 930 36 Horná Potôň
  • 421 031 5511279
    421 031 5511279 (fax)
    0903529836

Fényképalbum